Nhartelman » Hoofdpagina » Welkom!
Nhartelman: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Nhartelman

De vrijheid van Spinoza

De vrijheid van Spinoza

Spinoza heeft zich in zijn filosofisch werk bezig gehouden met de vraag hoe de mens individuele vrijheid kan bereiken. Dit maakt zijn werk tot vandaag de dag actueel en hij kan dan ook worden beschouw…
Het ontstaan van de filosofie in West-Europa

Het ontstaan van de filosofie in West-Europa

Mensen hebben sinds hun bestaan vragen gesteld over de verschillende verschijnselen in de wereld, zoals het ontstaan van bepaalde natuurprocessen, over goed en kwaad en over hoe we moeten leven. De ma…
Socrates en het wetend niet-weten

Socrates en het wetend niet-weten

Socrates heeft een grote invloed gehad op de Europese filosofie. Socrates was niet altijd eenduidig. Juist hierdoor is hij een grondlegger voor verschillende filosofische stromingen geworden. Met de k…
Stress en het autonoom zenuwstelsel

Stress en het autonoom zenuwstelsel

We zijn allemaal bekend met stress en de sensaties die daarmee gepaard gaan. Stress kent verschillende uitingsvormen. De één krijgt buikpijn, de ander ervaart hartkloppingen en weer een ander krijgt h…
Onderscheid angststoornissen in een driedeling

Onderscheid angststoornissen in een driedeling

De ene angststoornis is de andere niet. Er is dan ook onderscheid te maken naar verschillende soorten angststoornissen. Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 (DSM) beschrijft elf…
Schrijf mee!