Nhartelman » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Socrates en het wetend niet-weten

Socrates en het wetend niet-weten

Socrates heeft een grote invloed gehad op de Europese filosofie. Socrates was niet altijd eenduidig. Juist hierdoor is hij een grondlegger voor verschillende filosofische stromingen geworden. Met de k…
Het Asperger-syndroom en intense emoties

Het Asperger-syndroom en intense emoties

Bij mensen met het syndroom van Asperger is sprake van een grote intensiteit en moeite met het ervaren, begrijpen en reguleren van emoties als verdriet, angst, blijdschap en boosheid. De sociaal-emoti…
De vrijheid van Spinoza

De vrijheid van Spinoza

Spinoza heeft zich in zijn filosofisch werk bezig gehouden met de vraag hoe de mens individuele vrijheid kan bereiken. Dit maakt zijn werk tot vandaag de dag actueel en hij kan dan ook worden beschouw…
Stress en het autonoom zenuwstelsel

Stress en het autonoom zenuwstelsel

We zijn allemaal bekend met stress en de sensaties die daarmee gepaard gaan. Stress kent verschillende uitingsvormen. De één krijgt buikpijn, de ander ervaart hartkloppingen en weer een ander krijgt h…
Voorwaarden voor de wet van de aantrekkingskracht

Voorwaarden voor de wet van de aantrekkingskracht

De wet van de aantrekkingskracht gaat uit van een eenvoudig principe, namelijk dat wij mensen datgene aantrekken waar wij energie aan geven. Door onze gedachtes en gevoelens zo te richten op datgene d…
Het ontstaan van de filosofie in West-Europa

Het ontstaan van de filosofie in West-Europa

Mensen hebben sinds hun bestaan vragen gesteld over de verschillende verschijnselen in de wereld, zoals het ontstaan van bepaalde natuurprocessen, over goed en kwaad en over hoe we moeten leven. De ma…

De positie van de vrouw binnen arbeidsorganisaties

Welke verklaringen geven een antwoord op de vraag naar ongelijke posities van vrouwen binnen arbeidsorganisaties in verhouding tot de positie van mannen bij gelijk diploma- en functieniveau? In het vo…

De psychoanalytische theorie nader belicht

De psychoanalyse is een stroming in de psychiatrie die aan het einde van de negentiende eeuw ontstond met Freud als grondlegger. Doel was om meer zicht te krijgen in oorzaken van verschillende psychis…
Angst en paniek; lichamelijke reacties op dreigend gevaar

Angst en paniek; lichamelijke reacties op dreigend gevaar

Angst en paniek zijn lichamelijke reacties op een situatie die mogelijk spannend of gevaarlijk is. Beeld je maar in dat je op het nippertje aan een langsrazende auto weet te ontsnappen, of dat je een…
Ziektewinst als (on)bewust proces versus levensverlies

Ziektewinst als (on)bewust proces versus levensverlies

Het begrip ziektewinst is omstreeks 1905 geïntroduceerd door arts en psychiater Sigmund Freud. Ziektewinst is de bevrediging die iemand aan zijn of haar ziekte ontleent. Aanvankelijk werd de term gebr…