Nhartelman » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

De vrijheid van Spinoza

De vrijheid van Spinoza

Spinoza heeft zich in zijn filosofisch werk bezig gehouden met de vraag hoe de mens individuele vrijheid kan bereiken. Dit maakt zijn werk tot vandaag de dag actueel en hij kan dan ook worden beschouw…
Het Asperger-syndroom en intense emoties

Het Asperger-syndroom en intense emoties

Bij mensen met het syndroom van Asperger is sprake van een grote intensiteit en moeite met het ervaren, begrijpen en reguleren van emoties als verdriet, angst, blijdschap en boosheid. De sociaal-emoti…
Ziektewinst als (on)bewust proces versus levensverlies

Ziektewinst als (on)bewust proces versus levensverlies

Het begrip ziektewinst is omstreeks 1905 geïntroduceerd door arts en psychiater Sigmund Freud. Ziektewinst is de bevrediging die iemand aan zijn of haar ziekte ontleent. Aanvankelijk werd de term gebr…
Onderscheid angststoornissen in een driedeling

Onderscheid angststoornissen in een driedeling

De ene angststoornis is de andere niet. Er is dan ook onderscheid te maken naar verschillende soorten angststoornissen. Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 (DSM) beschrijft elf…
Stress en het autonoom zenuwstelsel

Stress en het autonoom zenuwstelsel

We zijn allemaal bekend met stress en de sensaties die daarmee gepaard gaan. Stress kent verschillende uitingsvormen. De één krijgt buikpijn, de ander ervaart hartkloppingen en weer een ander krijgt h…
Voorwaarden voor de wet van de aantrekkingskracht

Voorwaarden voor de wet van de aantrekkingskracht

De wet van de aantrekkingskracht gaat uit van een eenvoudig principe, namelijk dat wij mensen datgene aantrekken waar wij energie aan geven. Door onze gedachtes en gevoelens zo te richten op datgene d…

De psychoanalytische theorie nader belicht

De psychoanalyse is een stroming in de psychiatrie die aan het einde van de negentiende eeuw ontstond met Freud als grondlegger. Doel was om meer zicht te krijgen in oorzaken van verschillende psychis…
De invloed van onze darmen op onze mentale gezondheid

De invloed van onze darmen op onze mentale gezondheid

Binnen de wetenschap viert de allesoverheersende invloed van de hersenen op onze ervaringen, gevoelens en mentale gezondheid al eeuwen hoogtij. Onderzoek naar de werking en invloed van de darmen zorgt…
Kruidentoepassingen ter vermindering van angst en spanning

Kruidentoepassingen ter vermindering van angst en spanning

We hebben in ons leven te maken met gevoelens van stress en angst. Een bepaalde mate van spanning en angst is zinvol omdat ze ons aanzet tot actie en bescherming tegen gevaar. Bij aanhoudende spanning…

De positie van de vrouw binnen arbeidsorganisaties

Welke verklaringen geven een antwoord op de vraag naar ongelijke posities van vrouwen binnen arbeidsorganisaties in verhouding tot de positie van mannen bij gelijk diploma- en functieniveau? In het vo…