Nhartelman » Populaire artikelen
Nhartelman: Informatie van A tot Z

Populaire artikelen van Nhartelman

De positie van de vrouw binnen arbeidsorganisaties

Welke verklaringen geven een antwoord op de vraag naar ongelijke posities van vrouwen binnen arbeidsorganisaties in verhouding tot de positie van mannen bij gelijk diploma- en functieniveau? In het vo… Wetenschap / Onderzoek, 28-08-2007

De psychoanalytische theorie nader belicht

De psychoanalyse is een stroming in de psychiatrie die aan het einde van de negentiende eeuw ontstond met Freud als grondlegger. Doel was om meer zicht te krijgen in oorzaken van verschillende psychis… Educatie en School / Werkstuk, 02-09-2007
Angst en paniek; lichamelijke reacties op dreigend gevaar

Angst en paniek; lichamelijke reacties op dreigend gevaar

Angst en paniek zijn lichamelijke reacties op een situatie die mogelijk spannend of gevaarlijk is. Beeld je maar in dat je op het nippertje aan een langsrazende auto weet te ontsnappen, of dat je een… Mens en Samenleving / Psychologie, 25-06-2011
Gezonde ademhaling

Gezonde ademhaling

Leven begint en eindigt met de adem. De Hebreeërs beschreven hoe de Schepper stof via de heilige levensadem transformeerde tot een levend wezen (Genesis 2:7). De oude Egyptenaren noemden de levenskrac… Mens en Gezondheid / Aandoeningen, 08-02-2012
Onderscheid angststoornissen in een driedeling

Onderscheid angststoornissen in een driedeling

De ene angststoornis is de andere niet. Er is dan ook onderscheid te maken naar verschillende soorten angststoornissen. Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 (DSM) beschrijft elf… Mens en Gezondheid / Aandoeningen, 14-08-2012
Stress en het autonoom zenuwstelsel

Stress en het autonoom zenuwstelsel

We zijn allemaal bekend met stress en de sensaties die daarmee gepaard gaan. Stress kent verschillende uitingsvormen. De één krijgt buikpijn, de ander ervaart hartkloppingen en weer een ander krijgt h… Mens en Gezondheid / Aandoeningen, 24-10-2017
Socrates en het wetend niet-weten

Socrates en het wetend niet-weten

Socrates heeft een grote invloed gehad op de Europese filosofie. Socrates was niet altijd eenduidig. Juist hierdoor is hij een grondlegger voor verschillende filosofische stromingen geworden. Met de k… Mens en Samenleving / Filosofie, 03-07-2018
Het ontstaan van de filosofie in West-Europa

Het ontstaan van de filosofie in West-Europa

Mensen hebben sinds hun bestaan vragen gesteld over de verschillende verschijnselen in de wereld, zoals het ontstaan van bepaalde natuurprocessen, over goed en kwaad en over hoe we moeten leven. De ma… Mens en Samenleving / Filosofie, 27-09-2018
De vrijheid van Spinoza

De vrijheid van Spinoza

Spinoza heeft zich in zijn filosofisch werk bezig gehouden met de vraag hoe de mens individuele vrijheid kan bereiken. Dit maakt zijn werk tot vandaag de dag actueel en hij kan dan ook worden beschouw… Mens en Samenleving / Filosofie, 27-11-2018
Schrijf mee!